Koga Maris

W dniu 11 stycznia 1993 roku została założona spółka Koga – Maris przez Ryszarda Groenwald

Wraz z pracownikami byłej spółki państwowej PPIUR „Koga” Hel. Przyjęta nazwa „Koga-Maris” ( morska koga ) była próbą zachowania tradycji i ciągłości helskiego rybołówstwa i przetwórstwa ryb. Na starcie były to dwa wynajęte biura i 10.000 zł kapitału zakładowego.

Początkowa działalność to wyłącznie handel:

  1. import statkami do portu w Helu ryb mrożonych z Norwegii,
  2. eksport świeżego dorsza do Danii i Francji
  3. eksport mrożonego szprota do Jugosławii – przy współpracy z helskimi rybakami i rosyjskimi bazami ( skup i mrożenie na morzu ).

WŁASNE ZAPLECZE SUROWCOWE

Rozwój firmy wymusił posiadanie własnego zaplecza surowcowego. Mimo braku doświadczenia w grudniu 1994 roku zakupiono na kredyt od firmy szwedzkiej „Seamator AB” kuter „DAR-306”, przemianowany później na „HEL-111”.

Wydzierżawiony stary magazyn sieciarski, został po przebudowie w 1995 roku, zaadoptowany na pierwszą, skromną przetwórnię ryb. W tym samym roku „Koga-Maris” rozpoczęła produkcję prezerw rybnych typu „anchovis”. Własne receptury, nowe asortymenty i dobra jakość pozwoliły na znaczny wzrost sprzedaży tych produktów na rynek krajowy i eksport ( m.in. pod marką „IKEA”).

W 1996 r. spółka zakupiła w przetargu z firmy PPIUR „Korab” kuter „UST-84” – obecnie „HEL-112”. Wzrost własnych połowów umożliwił rozpoczęcie sprzedaży na eksport ryb mrożonych ( szprota i śledzia ). Kolejną jednostką rybacką został w 2002 roku kuter „HEL-102” zakupiony od prywatnego armatora z Helu.

Wejście Polski do Unii Europejskiej to nowy rozdział w historii firmy. Aktywne pozyskiwanie funduszy rozwojowych umożliwiły rozpoczęcie wielu inwestycji skierowanych na zagospodarowanie surowca bałtyckiego na cele konsumpcyjne. Od początku istnienie firmy zostało oparte na jakości produktów. Strategia ta w warunkach Helu ( niekorzystne położenie lądowe ) była jedynym gwarantem utrzymania się na rynku.

W latach 2004 – 2015 zmodernizowano całkowicie zakład produkcyjny w porcie rybackim w Helu oraz przebudowano jednostki rybackie wyposażając je w systemy RSW. Technologia schodzonej wody morskiej jako warunek konieczny wysokiej jakości ryb pelagicznych została wprowadzona również do przetwórni na lądzie.

W wyniku przyjętej specjalizacji połowów i produkcji – szprot i śledź na cele konsumpcyjne – zastąpiono produkcję prezerw „anchovis” ( sprzedaż do firmy „King Oscar” ) na rzecz wzrostu potencjału zamrażalniczego. Dodatkowym uzupełnieniem kwot połowowych był zakup kolejnych kutrów rybackich w 2016 roku „HEL-103” ( ex „WŁA -288”) , w 2019 roku „ HEL 150’’ , w 2022 roku „ HEL – 155’’ ( ex „ WŁA – 254 ) oraz „ HEL – 156 ’’ ( ex KOŁ – 61 GABI )

Obecna flota ( 2022 rok ) wynosi 7 trawlerów rybackich.

Aktualnie, po przekształceniach własnościowych, „Koga-Maris” Sp. z o.o. jest firmą rodzinną opartą na własnych połowach i przetwórstwie wysokiej jakości bałtyckich ryb pelagicznych.